KHO:lta tyrmäys eduskunnan venkoilulle: eduskunnan vierailijalistat ovat julkisia

Tänään korkein hallinto-oikeus on antanut merkittävän ennakkopäätöksen, jonka perusteella eduskunnassa vierailevien ja heidän isäntiensä tiedot ovat julkisia.

Tämä päätös on tärkeä eduskuntaan kohdistuvan lobbauksen laajuuden kartoittamiseksi. Mutta se on myös tärkeä muiden viranomaisten toiminnan julkisuuden kannalta; tämän ennakkopäätöksen nojalla voidaan vierailijatietoja pyytää nähtäviksi myös ministeriöistä, virastoista ja muista lobbauksen kohteena olevista viranomaisista.

Tapauksen eri vaiheiden dokumentaatio on kerätty tähän kansioon.

Joonas Pekkanen
Avoin ministeriö ry, hallituksen pj
Transparency International Suomi ry, hallituksen jäsen

Avoin ministeriö ry on poliittisesti riippumaton avoimen hallinnon puolestapuhuja sekä kansalaisaloitejärjestelmän ja joukkoistetun lainvalmistelun puolustaja. Yhdistys on ollut monen kansalaisaloitteen tukena ja osallistuu tällä hetkellä muun muassa EU-rahoitteisiin hankkeeseen EU-kansalaisaloitteiden joukkoistamisen edistämiseksi.

 

One thought on “KHO:lta tyrmäys eduskunnan venkoilulle: eduskunnan vierailijalistat ovat julkisia”

  1. Dokumentaatiossa oli myös Eduskunnan ao rekisteriseloste. Siinä on puute tai virhe: “Rekisterin käyttöoikeus on rekisterin ylläpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat rekisterin tietoja virkatehtäviensä suorittamisessa. Tietoaineisto sijaitsee niillä eduskunnan työasemilla, jotka ovat mainittujen henkilöiden käytössä
    annettujen tieto- ja muiden turvallisuusohjeiden mukaisesti.”
    Tämä kuten muutkin rekisteriselosteet sivuuttaa kokonaan varmuuskopioinnin. Kuinka kauan tiedot säilyvät varmuuskopioilla ja missä? Millaiset ylläpitäjät pääsevät kopioihin käsiksi?
    Varmuuskopiointi ja palvelinten salainen elämä on musta aukko, joka unohdetaan aina niin avoimessa kuin umpinaisessakin datan käsittelyssä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *